Ferskesø

Ferskesø

Ferskesø – lystfiskeri

Ferskesø er det lille es i ærmet, når familien skal på tur. Søen ligger inde i en mindre park, hvor madpakken kan nydes, ænderne kan fodres og flere fiskearter venter under vandoverfladen på, at blive fanget.
Da søen via. en lille å, har forbindelse til Østersøen, trækker der også havørreder op her. Især når det kommer til havørreder, men også gedderne i søen, er det bedst at genudsætte hver og én. Havørrederne er på vej op for at gyde eller på vej ud i havet efter endt gydning. I ingen af stadierne i havørredens liv, er den værd at spise. Gedderne holder balance i sø og å og er langt mere værdifulde for naturen end som så: Læs mere om det her: Gedden og menneskesynet…

I Ferskesø kan der fanges fisk året rundt.

Område + parkering ved Ferskesø

Denne fiskeplads ligger i udkanten af Nexø mod syd.

Der kan parkeres her: Parkering

Tilgængelighed

Søen er meget nem at komme til og der fiskes fra land på et underlag af græs. I højvande kan det være en fordel at have gummistøvler på, da søen gerne trækker over sine bredder.

Fredninger

Det er ikke tilladt at tage havørreder med hjem fra søen. Året rundt. De skal alle genudsættes, uanset om der er tale om en blankfisk eller en farvet fisk i gydedragt.

Årstider

Året rundt kan der fiskes i søen.

Fiskearter i Ferskesø

Ål, Suder, gedde, skalle, aborre og havørred.

Anbefalede agn til denne sø på Bornholm

Havørred: Spinner, blink, wobler, flue. Gerne i mørkere varianter, men orange kan være særdeles effektiv om vinteren. Brug helst ikke orm i vinterhalvåret, da havørreden har nemt ved at sluge ormen helt, og da det er havørreder der er oppe for at gyde, risikerer havørreden at dø, før den for sikret næste generation.

Skalle og suder: Orm, majs, brød/dej. Bunden er meget blød, så benyt gerne et flåd/en prop, da man via. brugen af et forfang/karperig etc. i mange tilfælde får agnen til at synke ned i mudderbunden, hvilket gør det svært for fiskene at finde den.
Søen har en maks-dybde på 80 cm. det dybeste sted.
Både skallen og suderen er nemmest at fange om sommeren.

Gedde: Wobler, spinner, flue, agnfisk, blink. Popper + diverse overfladeagn om sommeren.
Brug gerne naturlige farver, brun, kobber, sølv,
Gedderne i søen er ikke mange, så det er bedste at genudsætte hver og en, da balancen i søen ellers forstyrres.
Gedderne er i søen året rundt.

Aborre: Spinnere, mindre agnfisk såsom skaller, samt orm er effektive til Ferskesø´s aborrer. De kan også fanges med flue.
Spinnerne og fluerne er mest effektive i brunlige farver samt i orange. Der er flest aborrer i søen om sommeren.

Ål: Om sommeren kan der fanges ål. Her kan regnorm eller en mindre skalle benyttes som agn. Aften og nat er den bedste tid til fangst af ål i Ferskesø.

Jari


Læs også om Nexø Havn tæt på søen her: Lystfiskeri i Nexø Havn…