Hasle Havn

Hasle Havn fladfisk.

Hasle Havn er på mange måder en af Bornholms helt store gåder… Når det kommer til lystfiskeri efter store gedder i hvertfald.

Der er flere sagn og myter om bl.a. enorme gedder i havnen, ganske som der er det i Rønne Havn. Sagen er bare den, at havnen ved Hasle, selvom den ikke er lille, slet ikke er i nærheden af at nå “den bornholmske hovedstads” havn – størrelsesmæssigt. Alligevel står langt de fleste historier stadig den dag i dag, ubekræftede hen…

At der er fanget store gedder i havnen er sikkert, at man også kan fange et utal af andre arter er reelle fakta… Men hvilke størrelser når gedderne op på? En sagnomspunden havn er alt der skal til, før drømmene får liv i en lystfiskers sind.

Det er absolut til at fange fisk i og omkring havnen og det er ikke kun gedderne der er fortællinger om, enorme ål og laks er også virkelighed eller fiktion i denne havn. Mere spændende bliver det ikke.

Trods de gode myter, legender, sagn eller farverige fortællinger, er der fisk at fange året rundt. Læs mere om det længere nede.

Af/Jari P.

Område + parkering ved Hasle Havn

Denne fiskeplads ligger i Hasle By.

Parkering 1 – det nordligste bassin: Parkering

Parkering 2 – midterste bassin: Parkering

Parkering 3 – Vesthavnsvej – Bassin 1, 2, 3 og 4 samt ydrebassiner: Parkering

Tilgængelighed

Man kan fiske fra land i og omkring hele Hasle Havn.

Fredninger

Der er ingen fredninger/fredningsbælter ved Hasle Havn

Årstider

Året rundt.

Fiskearter i Hasle Havn

Skrubbe, hornfisk, havørred, ål, tobis, gedde, rimte, aborre og skalle.

Anbefalede agn til denne fiskeplads på Bornholm

Havørred: Sen efterår, vinter og tidlig forår: Brun, mild/mat orange (Ikke skarp), sort/rød – på blink , kystwoblere og fluer.
Forår, sommer og tidlig efterår: Sølv, hvid, sølv/blå, hvid/grøn – på blink , kystwoblere og fluer.
Havørrederne kan fanges inde i havnen såvel som på ydersiden. I den kolde tid/vinterhalvåret, kan man fange havørreder i inderbassinerne ved at fiske helt nede ved bunden.
Om sommeren kan man opleve, at havørrederne er trukket ind i det yderste havneområde, tidlig morgen og sen aften. Dog er der altid undtagelser. Selv midt på dagen når solen står højest på himlen, kan man være heldig at kroge en havørred i og omkring Hasle Havn.

Skrubbe: Forår og efterår er topsæsonerne. Skrubben kan dog også fanges om vinteren og om sommeren. Brug sildestykker eller strimler af brisling eller tobis. Brug evt. et klassisk forfang med 2 kroge og et lod. Skrubberne er hovedsageligt inde i havnen i topsæsonerne. Om sommeren kan der være en del ude over sandet langs yderhavnen.

Hornfisk: Hornfiskene kan fanges i sommersæsonen. Sildestrimler, stykker/strimler af brisling, hele rejer eller tobis. Brug en prop.
Blink i stort set alle farver og fluer ligeså, kan benyttes til fangst af hornfisk ved Hasle Havn.

Tobis: Et klassisk slideforfang er nok til at fange tobiserne.  Tobis-stimerne, samt de alene-svømmende tobis, er at finde og fange overalt i sommerhalvåret.

Ål: Om sommeren kan der fanges ål, både i og omkring Hasle Havn. Skumringstiden, samt når mørket er faldet på, er den bedste tid.
Brug gerne helt almindelige regnorm eller små stykker sild eller brisling. Fisk nede ved bunden uanset hvor der fiskes ved havnen. Det kan være langs kajkanten, pæle ved bådbroer, samt omkring sten. Det sydligste og det nordligste bassin, dem der danner enderne af havnen, er klart at foretrække når ålene skal fanges.

Gedde: Med en stor del tålmodighed, kan man fiske med agnfisk nede ved bunden året rundt. Det nordligste bassin har flest gedder på samvittigheden. Brug gerne sild, tobis, skaller eller brisling. Man kan købe agnfisk i denne grejbutik på Bornholm: Agnfisk…

Har man flere stænger med til at dække mere vand på én gang, er det en god ting. Man kan også affiske havnen systematisk af, med dybtgående jerkbaits, woblere eller spinfluer m.fl.

Rimte: Rimten er en sjov “størrelse”. Selvom den ikke decideret kan kategoriseres som en rovfisk, så er det ikke usædvanligt at den hugger på en spinner eller et lille blink. Generelt fanges langt de fleste rimter med majs, orm, brød eller maddiker. Brug evt. et lille flåd. Man kan også fange dem med nymfer og fluestangen. Det især når de går højt i vandet inde i havnen og man kan se fiskene. Sommerhalvåret er at foretrække, når rimterne i Hasle Havn skal fanges.

Aborre: Aborrerne er nemmest at fange om sommeren inde i havnen. Her kan man bruge regnorm, spinnere blink eller dybtgående mindre woblere. Gummi-dyr på en jig (En vægt-belastet krog), kan meget ofte være særdeles velfangende.

Skalle: Skallerne er flest i sommerhalvåret og lettest at fange. Brug brød, orm, majs, fisket med en prop eller nede ved bunden.

Rigtig god fornøjelse.