Kystfiskeri på Bornholm efter havørreder – regler og info

Kystfiskeri på Bornholm efter havørreder

Kystfiskeri på Bornholm efter havørreder. Læs om faktuelle regler, uskrevne regler, fiskestadier, fredningsbælter og hvilke havørreder der smager bedst m.m.

Af/Jari PLystfiskeri Danmark

  1. I havet omkring Bornholm, er havørreder i yngledragt/farvede fisk, fredet i perioden 16. september – 28 februar. inklusiv begge anførte datoer.
    Se eksempler på farvede fisk nederst i denne tekst.
  2. I bornholmske vandløb er havørreden fredet i perioden 16. september – 28 februar. inklusiv begge anførte datoer.
  3. På Bornholm må der højst hjemtages tre havørreder pr. dag pr. lystfisker. Fanges der havørreder ud over antallet 3 stk. pr. dag. pr. lystfisker, skal disse straks genudsættes. Det er tilladt at tage et foto og nyde fiskens smukke farver, før genudsætning. Det er vigtigt at behandle fisken varsomt under alle omstændigheder.
  4. For enhver lystfisker med hang til kystfiskeri på Bornholm og i hele landet generelt, er det vigtigt at sætte sig ind i de gældende fredningsbælter. Disse er at finde i hele landet, og straffen for at fiske i et fredningsbælte er en stor bøde. Se hvor bælterne er på Bornholms kyststrækninger her… Fredningsbælter Bornholm (Skriv Bornholm i søgefeltet)
  5. Mindstemål for havørred: 40 cm.

Kystfiskeri på Bornholm efter havørreder – farvede og ikke farvede fisk

Om man har fanget en farvet havørred kan være svært at se for nogen. Især hvis man lige er begyndt på kystfiskeriet. Her er billeder fra Bornholm, som illustrerer hvad der er hvad.

Nedfaldsfisk også kaldet nedgængere (Farvede fisk)

Efter havørreden har være oppe i åen eller bækken for at gyde, vender den tilbage til havet eller fjorden. Gydningen kan både ses og mærkes på fisken. Den er ofte tynd, og kan have store sår, samt svampe-infektioner på kroppen. Når man kroger en nedgænger, som den kaldes, kan man sagtens mærke forskellen imellem en stærk og kropsmæssigt, voluminøs havørred og den tynde ørred. Flere slag med hovedet og knap så mange kræfter til udløb og spring ud af vandet. Der er dog få undtagelser. Desuden skal man have i mente, at skulle man fange en nedgænger, udenfor den tid hvor den er fredet, må man jo rent faktisk tage den med hjem. At den ikke smager specielt godt, er også værd at have med i overvejelserne. Tager man en med hjem, som har været oppe at gyde, så har den gjort sit arbejde, frem for en gydemoden, tyk fisk, som ikke har.

Gydemodne fisk (Farvede fisk)

De tykke og smukke gydemodne havørreder, man fanger under kystfiskeri på Bornholm, er altid værd at nyde synet af, før de genudsættes. Uanset om man har fanget dem i fredningsperioden eller ej, kan man vurdere om man virkelig har brug for, at spise de smukke fisk, frem for at sikre de næste generationer. En havørred der har nået så langt, har undgået eller overlevet, sæler, marsvin, garn, net, ruser, lystfiskere (før dig), trawlere, sygdom og forurening m.m.

Overspringere og blankfisk (Ikke farvede fisk)

Overspringere, er det lystfiskere kalder havørreder, som er i perfekt form, har løse skæl og som ofte er større end 60 cm. Det er også de samme blanke fisk, som springer gydningen over, i ét eller flere år. Derudover har disse havørreder langt flere kræfter en gennemsnits-havørreden.

Blankfisk er, som navnet indikerer, “sølv”-blanke havørreder. De har ligeledes løse skæl og kan både være overspringere og havørreder, som har gydet, men som er kommet sig helt og aldeles, er blevet sølvblanke og med meget få eller slet ingen mærker/skader.

De to “udtryk” går ud på det samme og kun ganske få mennesker kan med sikkerhed vide, om en blank fisk er en overspringer eller en havørred, som har gydet tidligere på året. Nogle havørreder kan, i det de fanges, se ud som om de aldrig har nærmet sig, grus, grene eller konkurrerende standpladsørreder i de danske vandløb. Nogle havørreder lever steder og i områder hvor fødeemnerne er så mange, at de kan komme sig langt hurtigere end andre steder i landet.

Kystfiskeri på Bornholm efter havørreder – Grønlændere (Ikke farvede fisk)

Mindre blanke fisk, som ikke er gydemodne. typisk fra 35-45 cm.

Ofte støder man på disse i mindre eller større stimer.

De regler for kystfiskeri på Bornholm, som er lovpligtige at overholde, er som de er. Men dem der gør op med moral og etik, er op til os selv at veje og dømme. Tag aldrig flere fisk end du kan spise. At behandle fiskene med respekt er nemt. Smid aldrig liner, kroge eller affald generelt i naturen.

3 gyldne tips vi alle kan efterleve.

For at læse mere om kystfiskeri på Bornholm, specielt om kystpladserne med de mange havørreder, skal du klikke på dette link, som fører dig til både tips og tricks på pladserne, men også til billeder fra hver plads og parkerings-muligheder. Kystpladser…

Kystfiskeri om vinteren på Bornholm er uden sammenligning. Der er utrolig mange store fisk i den kolde tid. Blanke og farvede. Læs mere om fiskeret om vinteren her: Bornholm om vinteren…

Jari P.


Obs: Er du interesseret i at vide mere om det at fiske efter havørred i Danmark? Hvor de kan fanges, teorierne bag havørredernes ageren, hvad der trigger dem til hug, hvad kystfiskeri efter den store blanke havørred egentlig er, så klik ind på denne side med utallige artikler om emnet: Kystfiskeri i Danmark…