Sildefiskeri på Bornholm

Sildefiskeri på Bornholm

Sildefiskeri på Bornholm, foregår typisk i eller udenfor de bornholmske havne. Fiskeriet er bedst om aftenen når mørket falder på eller lige før. Heldigvis er der lys rundt om på havnene, så man kan se under fiskeriet.

Man kan fange sildene om sommeren og sent om efteråret. Dem i billedet øverst her, er fanget i november, hvor der var sild i hver kast i Tejn Havn.

Af/Jari P.

Sild kan bruges til mange ting

Man kan bruge sildene til at spise – stege dem, røge dem eller marinere dem.

De kan også bruges som agnfisk til flere forskellige fiskearter. Pighvar og skrubbe, hornfisk, gedde, ål, makrel og havørred. Alle arter man kan fange på og omkring Bornholm. Makrellerne fanges dog nemmest fra båd et stykke ude.

Hele sild bruges til gedderne, pighvar, havørrederne og ålene, i sidstnævnte tilfælde, er der naturligvis tale om store røgeål. Sildene på Bornholm er i øvrigt ikke så store.

Sildestykker kan også bruges til pighvarren og ålen, samt hornfisk, makrel og skrubbe.

Man kan bruge stykker til alle fiskearterne, men sådan som det er nævnt ovenover her, giver det flest fisk.

Sildefiskeri på Bornholm – fangstmetode

Det at fange sild, er vel nok det mest ukomplicerede indenfor lystfiskeriets verden. Et sildeforfang med enten et blink eller et lod i enden er alt man behøver. Alle kan være med.

Man kaster forfanget ud, lader det synke lidt ned og spinner derefter nogle omgange ind på hjulet, for derefter at lade forfanget synke. Dette gentages hele tiden i hvert kast. De mange pyntede kroge på forfanget, svømmer da som en stime mindre fisk – hen, samt op og ned, i samlet flugt…

Silden er en dygtig jæger og grådig rovfisk, selv et blink hugger den på.

Når sildene er kroget på forfangets kroge, skal man rulle langsomt, men sikkert ind. Deres munde er bløde, så de kan nemt falde af krogen, hvis det gøres for hurtigt eller voldsomt.

Husk at aflive sildene hurtigt, så de ikke lider unødigt.

Medbring gerne en spand til sildene og noget at tørre fingre med. De har mange løse skæl.

De bedste sildehavne på Bornholm

Nexø Havn, Hasle Havn, Tejn Havn og Svaneke Havn, er de bedste når man skal fange sild.

Nexø Havn og Tejn Havn, er i den absolutte top.

Man kan købe sildeforfang til fiskeriet i både Nexø og Tejn. Se butikkerne her: Grejbutikker på Bornholm…

Rigtig god fornøjelse


Se disse meget lækre opskrifter på sild: Madopskrifter…