Vang Havn og Vang Pier

Lystfiskeri i Havne på Bornholm. Vang Havn og Vang Pier.

Vang Havn og Vang Pier er på sin vis to vidt forskellige havne. Den lille havn i Vang er fremragende til fiskeri efter fladfisk om foråret og om sommeren, og er man heldig kan man fange en forbipasserende havørred.

Fra Vang Pier derimod, som egentlig er en stor kaj/mole, som førhen blev brugt til udskibning af granit, kan der fanges havørreder året rundt, og der er til tider ret mange af dem.

Også ål kan fanges i området. Det i øvrigt uanset hvor man fisker fra…

Af/Jari P.

Område + parkering ved Vang Havn og Vang Pier

Denne fiskeplads ligger ved Vang by.

Der kan parkeres her: Parkering

Tilgængelighed

Man kan fiske fra land i overalt i ormådet.

Fredninger

Der er ingen fredninger/fredningsbælter i området. 

Årstider

Topsæsoner Havørred, sild og fladfisk: Efterår, vinter, forår.
Ål, fladfisk og hornfisk (Sild): Sommer. 

Fiskearter ved Vang Havn og Vang Pier

Skrubbe, hornfisk, havørred, ål, sild, tobis.

Anbefalede agn til denne fiskeplads på Bornholm

Havørred: Sen efterår, vinter og tidlig forår: Brun, mild/mat orange (Ikke skarp), sort/rød – på blink , kystwoblere og fluer. Forår, sommer og tidlig efterår: Sølv, hvid, sølv/blå, hvid/grøn – på blink , kystwoblere og fluer. Havørrederne kan hovedsageligt fanges omkring Vang Pier.

Skrubbe: Sildestrimler, stykker/strimler af brisling eller tobis. Brug evt. et klassisk forfang med 2 kroge eller fisk aktivt hen over bunden, med et forfang lavet til dette. Der er skrubber overalt i området, men i april og maj, kan man se dem helt inde i Vang Havn og omkring Vang Pier i det lave vand. Her kan en enkeltkrog og et fiskestykke være nok til at fange fladfiskene. Læs mere om det her: Fladfisk på Bornholm.

Hornfisk: Sildestrimler, stykker/strimler af brisling, hele rejer eller tobis. Brug en prop. Blink i stort set alle farver og fluer ligeså, kan benyttes til fangst af hornfisk ved Vang Havn og Vang Pier.

Sild og tobis: Et klassisk slideforfang er nok til at fange både sild og tobis. De to pelagiske fiskearter er nemmest at fange fra den ydersted del af Vang Pier, hvor vandet er dybt. Fra sidst i april og frem til og med august er topsæson for sild og tobis her.

Ål: Om sommeren kan der fanges ål både i og omkring begge “havne”. Skumringstiden, samt når mørket er faldet på, er den bedste tid. Brug gerne helt almindelige regnorm eller små stykker sild eller brisling. Fisk nede ved bunden uanset hvor der fiskes i området. Det kan være langs kajkanten, pæle ved bådbroer, samt omkring sten.