Døndalen

Havørred fra Døndalen med Jari.

Døndalen er for det meste en af de svære kystpladser på Bornholm at have med at gøre. Men den har perioder, hvor havørrederne kan være mange og særdeles store. Her er oftest tale om vinter- og forårssæsonen – begyndende efter ophøret af fredningsbælterne ved Møllegård Bæk og Døndal Å.

Har der været dage med frost og vandstanden er normal eller lige over, kan der være en del blanke fisk inde på pladsen.

Døndalen er storslået naturmæssigt. Kuperet og frodig.

Når man kommer til vandet fra parkeringspladsen, skal man være klar over, at fiskepladsen fisker bedst mod højre/syd. Desuden kan man fange havørreder langs pladsen uanset tid på døgnet. Det vil sige, at morgen, middag og aften oftest er lige givende.

Område + parkering ved Døndalen

Denne fiskeplads ligger 4,3 km. sydøst for Tejn og 700 meter nordøst for Bornholms Kunstmuseum.

Der kan parkeres her: Parkering
Der er plads til mange biler på parkeringspladsen.

Tilgængelighed

Pladsen er let tilgængelig. Fra nogle få meter af strækningen kan der fiskes fra land, men generelt kommer man længst med waders.

Fredningsbælter ved Døndalen

Man skal være opmærksom på de to fredningsbælter ved henholdsvis Møllegård Bæk og Døndal Å, som gælder fra d. 16 september til den 15 januar. Læs mere om fredningsbælter her: Fiskeristyrelsen…

Årstider

Lige bort set fra det sene aften- og nattefiskeri om sommeren, som kan være godt, så er dette en decideret vinter- og forårsplads. Om vinteren skal der helst være minusgrader, før der er store blanke fisk inde… (Med få undtagelser)

Anbefalede agn til denne fiskeplads på Bornholm

Efterår, vinter og tidlig forår: Brun, brun/hvid, brun/grøn, sort/rød, lyserød – på blink, kystwoblere og fluer.

Forår, sommer og tidlig efterår: Sølv, hvid, sølv/blå, hvid/grøn, sølv/grøn, sølv/sort – på blink , kystwoblere og fluer.


Se også denne kystplads, som er at finde i forlængelse af denne: Vinterjokeren…