Vinterjokeren

Vinterjokeren kystplads Bornholm

Vinterjokeren er en lille, men givende kystplads på Bornholm i den kolde tid. Pladsen udmærker sig ved, at være særdeles alsidig når det kommer til bundforhold. Desuden er der tale om et stort lavvandsplateau imellem 2 dybe områder. Her kommer havørrederne ofte ind, for at tage føde til sig, og når der er perioder med frost, stort set hver dag.

Dette er en af de kystpladser, som klart fisker bedst under alm. vandstand og højvande. Er der mindre bølger og frostvejr, stikker det til tider helt af. Flere store og blanke overspringere, kan under de rette dage og rette forhold, som de beskrevne, fanges på en og samme dag.

Det er ikke fornuftigt at vade rundt på fiskepladsen. Men det er det derimod, at affiske den fra land eller fra maksimum 2 meter ude i vandet. Havørrederne følger ofte med helt ind tæt under land før de hugger, det må man ikke tage fra dem, da det vil give færre fangster…

Rev, store sten, render, badekar, tangpletter og bælter udgør bundforholdene her. Bunden er forholdsvis lys, men har også mørke områder hist og her. Gennemsnitsdybden er 60 cm.

Man kan både fluefiske og spinnefiske ved Vinterjokeren.

Område + parkering ved Vinterjokeren

Denne fiskeplads ligger ca. 3 km. sydøst for Tejn.

Der kan parkeres her: Parkering
Der er plads til en bil på parkeringspladsen. Hold fri af vejen. Går mod sydøst ad stien for at komme til kystpladsen. Når ankommet, vil du kunne se en stenstrand.

Tilgængelighed

Pladsen er let tilgængelig. Der kan fiske fra land langs hele strækningen. Under lavvande kan man vade ud på revene/klipperne længere ude i vandet og fiske det dybere vand derfra.

Fredningsbælter ved Vinterjokeren

Man skal være opmærksom på de to fredningsbælter ved henholdsvis Møllegård Bæk og Døndal Å, som gælder fra d. 16 september til den 15 januar. Læs mere om fredningsbælter her: Fiskeristyrelsen…

Årstider

Selvom dette er en udpræget vinterplads, kan fiskeriet om foråret og om efteråret, også være udmærket i perioder. Især foråret har sine gode perioder. Morgen og aftenfiskeriet, får man mest ud af at udforske.

Ikke alle vinterdage er gode. Her er tale om dage hvor vandstanden er lav.

Anbefalede agn til denne fiskeplads på Bornholm

Efterår, vinter og tidlig forår: Brun, brun/hvid, brun/grøn, sort/rød, lyserød – på blink, kystwoblere og fluer.

Forår, sommer og tidlig efterår: Sølv, hvid, sølv/blå, hvid/grøn, sølv/grøn, sølv/sort – på blink , kystwoblere og fluer.


Læs også omen af fiskepladserne tæt på denne her: Døndalen…