Hasle Strand og Kultippen

Havørred fra Hasle Strand og Kultippen.

Kultippen (Hasle Strand) strækker sig fra Hasle syd og ca. 2 km. derefter. Et stenrev er at se ca. 100 meter ude fra land. Revet strækker sig over ca. 500 meter, fra Hasle mod syd. Der kan fange havørreder både morgen og aften på indersiden, imellem land og revet, året rundt – dog oftest i vinterhalvåret, og havørreder i løbet af hele døgnet og hele året på ydersiden.

Denne lækre bornholmske kyststrækning har det hele. Badekar, store sten, stenrev, sandrevler, tangbælter og tangpletter m.m.

Lige i starten af strækningen, er også indløbet til en kanal ind til havnen. I renden i den yderste del af den, ud til kysten, står ofte havørreder. Nogen gange også de helt store af slagsen. Se dette link til en video , hvor en stor fisk “tabes” derfra.

Område + parkering ved Hasle Strand og Kultippen

Denne fiskeplads ligger syd for Hasle Havn.

Der kan parkeres her: Parkering 1 og Parkering 2

Tilgængelighed

Når indersiden af revet, Hasle Strand efter revet og renden ind til havnen skal affiskes, gøres det bedst og mest effektivt fra land. At fiske på ydersiden af revet kræver waders. Der er mange glatte sten ude ved revet. En vadestav kan være vejen frem, når der vadefiskes i den yderste del af fiskepladsen.

Fredningsbælter ved Hasle Strand og Kultippen

Helårs-fredning ved  Bagge Å (Året rundt). For at se og læse mere – skriv Bornholm i søgefeltet i dette link: Fredningsbælter…

Årstider

Året rundt kan der fanges fisk her.

Anbefalede agn til denne fiskeplads på Bornholm

Sen efterår, vinter og tidlig forår: Brun, sort/rød, lyserød – på blink, kystwoblere og fluer.

Forår, sommer og tidlig efterår: Sølv, hvid, sølv/blå, hvid/grøn – på blink, kystwoblere og fluer.


Se også denne spændende fiskeplads nær Kultippen: Klik her…