Tejn Havn

Tejn Havn - Lystfiskeri i Havne på Bornholm.

Tejn Havn er måske den bedste havørredhavn på Bornholm. Der er langt flere havørreder inde i denne havn, end i nogen anden på øen.  Fiskeriet er godt året rundt, men marts, april og maj er topmånederne når havørreden skal fanges.

Man kan fange havørrederne i alle havnens bassiner. Selv de mindste og mest lavvandede. Det er en rigtig god idé at medbringe et landings-net med et langt skaft, da der flere steder er et stykke ned til vandet.

Der er ofte mange både inde i havnen, det er derfor vigtigt at være forsigtig når der kastes og fiskes.

Af/Jari P.

Område + parkering ved Tejn Havn

Denne fiskeplads ligger i Tejn.

Der kan parkeres her: Parkering

Tilgængelighed

Man kan fiske fra land overalt i havnen.

Fredninger

Der er ingen fredninger/fredningsbælter i Tejn Havn, men på begge sider af havnen er der fredning ved henholdsvis Tejn Å og Bakkebæk/Ålebæk,  fra d. 16. september – 15. januar. For at se og læse mere – skriv Bornholm i søgefeltet i dette link: Fredningsbælter…

Årstider

Året rundt – topsæson: Forår.

Fiskearter i Tejn Havn

Skrubbe, hornfisk, havørred, ål, sild, gedde, tobis. (Se en gedde fra Tejn Havn her: Havnegedde…)

Anbefalede agn til denne fiskeplads på Bornholm

Havørred: Sen efterår, vinter og tidlig forår: Brun, sort/rød, kobber – på blink , kystwoblere og fluer. Forår, sommer og tidlig efterår: Sølv, hvid, sølv/blå, hvid/grøn – på blink , kystwoblere og fluer. Havørrederne kan fanges nemmest inde i havnen.

Skrubbe: Sildestrimler, stykker/strimler af brisling eller tobis. Brug evt. et klassisk forfang med 2 kroge eller fisk aktivt hen over bunden, med et forfang lavet til dette. Skrubberne er overalt i og omkring havnen.

Hornfisk: Sildestrimler, stykker/strimler af brisling, hele rejer eller tobis. Brug en prop. Blink i stort set alle farver og fluer ligeså, kan benyttes til fangst af hornfisk ved Tejn Havn.

Sild og tobis: Et klassiske slideforfang er nok til at fange både sild og tobis. Sildene er nemmere at fange udenfor havnen eller i ind/udsejlingen. Gerne sen forår og sommer, hvorimod tobis-stimerne er at finde og fange overalt i sommerhalvåret.

Ål: Om sommeren kan der fanges ål, både i og omkring Tejn Havn. Skumringstiden, samt når mørket er faldet på, er den bedste tid. Brug gerne helt almindelige regnorm eller små stykker sild eller brisling. Fisk nede ved bunden uanset hvor der fiskes ved havnen. Det kan være langs kajkanten, pæle ved bådbroer, samt omkring sten.


Læs meget mere om åle fiskeri her: Ålefiskeri i Danmark…